Tài nguyên dạy học

Lịch Vạn Niên

Hỗ trợ trực tuyến

  • (Nguyễn Quyết Chiến)

Cá bơi lội tung tăng

Photobucket

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Quyết Chiến
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/quyetchien87
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Mỹ Hoà 2
Quận/huyện Huyện Tháp Mười
Tỉnh/thành Đồng Tháp
Chuyên môn Lớp 5
Xác thực bởi Phạm Đình Văn, Trương Hoàng Anh
Đã đưa lên 129 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 669 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 60554 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này